Na stránce:
Odbor Kategorie Název Číslo jednací Vyvěšeno od Vyvěšeno do
Odbor bytů a převodů nemovitých věcí Odbor bytů a převodů nemovitých věcí Záměr pronájmu 5 obecních bytů v domech svěřených do správy MČ Praha 5 formou elektronické aukce za nejvyšší nabídnuté nájemné v Kč/ měsíc - X. nabídnuté řízení 06. 02. 2023 24. 02. 2023
Odbor územního rozvoje Veřejná vyhláška 01_OÚR_Veřejná vyhláška-Oznámení o konání veřejného projednání změny Z3780-29_06.02.2023 MC05 25365/2023 06. 02. 2023 15. 03. 2023
Odbor stavební úřad Oznámení MC05 23418-2023-OSU-4247-2023-No-Koš.p.1311 Oznámení o zahájení řízení-Polyfunkční dům-Starokošířská Avenue. 03. 02. 2023 21. 02. 2023
Odbor stavební úřad Oznámení MC05 19076-2023-OSU-3730-2023-Vo-Sm.p.4673-1 Oznámení-Císařská vinice-obytný soubor-Podbělohorská. 03. 02. 2023 21. 02. 2023
Podatelna a výpravna Dražební vyhláška Exekutorský úřad Kladno JUDr. Ing. Petr Kučera - dražební vyhláška č.j. 150EX 540/18-112 - nemovité věci k.ú. Krňany Odes. 150EX 540/18-112 03. 02. 2023 04. 04. 2023
Podatelna a výpravna Dražební vyhláška Exekutorský úřad Praha 4 JUDr. et PhDr.Jiří Leskovjan - dražební vyhláška č.j. 189EX 3009/22-22 - nemovité věci k.ú. Smíchov Odes. 189EX 3009/22-22 03. 02. 2023 09. 03. 2023
Odbor dopravy Opatření obecné povahy OOP - Tichnova, Řeporyjská MC05 23273/2023 02. 02. 2023 20. 02. 2023
Odbor dopravy Opatření obecné povahy OOP - K Austisu MC05 23232/2023 02. 02. 2023 20. 02. 2023
Odbor dopravy Opatření obecné povahy OOP - Tréglova, NN3670 MC05 23258/2023 02. 02. 2023 20. 02. 2023
Odbor dopravy Opatření obecné povahy OOP - Na čisté a okolní komunikace MC05 23178/2023 02. 02. 2023 20. 02. 2023
Odbor dopravy Opatření obecné povahy OOP - IP v ul. Brichtova MC05 21966/2023 02. 02. 2023 20. 02. 2023
Odbor dopravy Opatření obecné povahy OOP - IP v ul. Lamačova MC05 21817/2023 02. 02. 2023 20. 02. 2023
Odbor dopravy Opatření obecné povahy OOP - vyhr.park. v ul. Matoušova - Ústavní soud MC05 20889/2023 02. 02. 2023 20. 02. 2023
Odbor dopravy Opatření obecné povahy OOP - IP v ul. Štěpánkova MC05 20141/2023 02. 02. 2023 20. 02. 2023
Odbor dopravy Opatření obecné povahy OOP - IP v ul. Dreyerova MC05 20066/2023 02. 02. 2023 20. 02. 2023
Odbor dopravy Opatření obecné povahy OOP - IP v ul. Drtinova MC05 19999/2023 02. 02. 2023 20. 02. 2023
Odbor stavební úřad Rozhodnutí MC05 7091-2023-OSU-50421-2022-No-Hl.p.954-56 Rozhodnutí-Barrandez Vous II-novostavba bytového domu. 02. 02. 2023 21. 02. 2023
Odbor správy majetku Odbor správy majetku Oznámení záměru pronájmu - LUCKY MAN PRODUCTION s.r.o. MC05 23928/2023 02. 02. 2023 17. 02. 2023
Odbor dopravy Oznámení Oznámení o možnosti vyzvednout odstraněné vozidlo - TP ID 8303 MC05 24330/2023 01. 02. 2023 02. 05. 2023
Odbor dopravy Oznámení Oznámení o možnosti vyzvednout odstraněné vozidlo - ID 6216, Praha 5 MC05 24321/2023 01. 02. 2023 02. 05. 2023
Odbor dopravy Opatření obecné povahy OOP - stanovení přechodné úpravy provozu - ul. Holečkova MC05 23906/2023 01. 02. 2023 17. 02. 2023
Odbor stavební úřad Magistrát hl.m. Prahy MHMP 193271-2023-30191-2022-STR Seznámení s podklady rozhodnutí-MC05-OSU-4001-2021-Šev-Koš.p.842. 01. 02. 2023 17. 02. 2023
Oddělení personální a mzdové Výběrová řízení na volná pracovní místa Výběrové řízení č. 16/2023 - referent/ka přípravy projednávání přestupků MC05 23390/2023 31. 01. 2023 17. 02. 2023
Odbor ochrany životního prostředí Dokumenty v procesu EIA/SEA Závěr zjišťovacího řízení - SMÍCHOV CITY - SEVER III. etapa, Praha 5, k. ú. Smíchov Odes. MHMP 179748/2023 31. 01. 2023 17. 02. 2023
Odbor stavební úřad Veřejná vyhláška MC05 22357-2023-OSU-63309-2022-Šev-Sm.p.5019 Veřejná vyhláška-SP-Smíchov City South,SP1-objekty centrály ČS. 31. 01. 2023 17. 02. 2023
Stáhnout RSS Na stránce: