Stáhnout RSS Na stránce:
Odbor Kategorie Název Číslo jednací Vyvěšeno Sejmout
Odbor ekonomický Doručení písemnosti Veřejnou vyhláškou Oznámení veřejnou vyhláškou - Stojková Nikola, KPZ 144/24 MC05 129206/2024 30. 05. 2024 17. 06. 2024
Odbor stavební úřad Rozhodnutí MC05 128592-2024-OSU-24701-2024-Ka-Koš.ob.32 Rozhodnutí o umístění stavby-FTTH- Vodafone Praha 5 - lokalita 005. MC05 128592/2024 30. 05. 2024 17. 06. 2024
Odbor stavební úřad Rozhodnutí MC05 123119-2024-OSU-51268-2023-Kad-Sm.424 Rozhodnutí -Stavební úprava rodinného domu, přístavba, nástavba-Podbělohorská 424-16, P 5. MC05 123119/2024 30. 05. 2024 17. 06. 2024
Odbor Kancelář tajemníka Výběrová řízení na volná pracovní místa Výběrové řízení č. 41/2024 - referent/ka osobních dokladů, evidence obyvatel a voleb. MC05 128999/2024 29. 05. 2024 14. 06. 2024
Odbor správy majetku Odbor správy majetku Záměr č. 25 Lidická 36 - pronájem nebytového prostoru 29. 05. 2024 01. 07. 2024
Podatelna a výpravna Dražební vyhláška Dražební vyhláška nemovitých - Usnesení č.j. 183 EX 01479/22-207 Odes. 183 EX 01479/22-207 29. 05. 2024 28. 06. 2024
Podatelna a výpravna Oznámení Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - U starého židovského hřbitova 327, 322, 282, 3125, 2870, 2871, 2872, 2873; Kroupova 202 29. 05. 2024 17. 06. 2024
Podatelna a výpravna Oznámení Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - Zborovská 1505, V Botanice 1504, 1505, 73; Preslova 73, 1107, mobiliář JCDecaux; Kořenského 1107, 1027, 1038 29. 05. 2024 16. 06. 2024
Odbor správy majetku Odbor správy majetku Záměr pronájmu č. 20/2024 - nám 14. října, č.p. 83, ICES z.s., Dětem Ukrajiny z.s. 29. 05. 2024 14. 06. 2024
Odbor správy majetku Odbor správy majetku Záměr pronájmu č. 23/2024 - Klikatá 1238/90c, Daniel Čech 29. 05. 2024 14. 06. 2024
Odbor správy majetku Odbor správy majetku Záměr udělení souhlasu s převodem nájmu nebytových prostor č. 21/2024 - Ostrovského 14, č.p. 1722 29. 05. 2024 14. 06. 2024
Odbor správy majetku Odbor správy majetku Záměr prodloužení doby nájmu č. 22 - Nádražní 42/82 - Namakdan s. r. o. 29. 05. 2024 14. 06. 2024
Odbor správy majetku Odbor správy majetku Záměr pronájmu č. 24 - Ostrovského 11/16 - Michaela Polanová 29. 05. 2024 14. 06. 2024
Odbor dopravy Opatření obecné povahy OOP - stanovení přechodné úpravy provozu - Nádražní, Bozděchova, Ostrovského, Radlická MC05 121162/2024 29. 05. 2024 14. 06. 2024
Odbor dopravy Opatření obecné povahy OOP - stanovení přechodné úpravy provozu - ul. V Úvalu, Brdlíkova, Kudrnova ..... MC05 101044/2024 29. 05. 2024 14. 06. 2024
Odbor dopravy Opatření obecné povahy OOP - stanovení přechodné úpravy provozu - DZ B28 dle. par. 19 - ul. Spiritka, Turistická, Atletická MC05 96167/2024 29. 05. 2024 14. 06. 2024
Odbor dopravy Opatření obecné povahy OOP - IP v ul. Pecháčkova MC05 123144/2024 28. 05. 2024 12. 06. 2024
Odbor dopravy Opatření obecné povahy OOP - IP v ul. Tréglova u zdr.zařízení MC05 119883/2024 28. 05. 2024 12. 06. 2024
Odbor dopravy Rozhodnutí Vrak - rozhodnutí MC05 37197/2024 28. 05. 2024 15. 08. 2024
Odbor Kancelář starosty Oznámení Novostavba trati Praha-Smíchov-Beroun - pasportizace vodních zdrojů a vrtů tepelných čerpadel 28. 05. 2024 31. 07. 2024
Odbor Kancelář tajemníka Výběrová řízení na volná pracovní místa Opakované prodloužení výběrového řízení č. 30/2024- referent/ka přípravy investic. MC05 127344/2024 28. 05. 2024
Podatelna a výpravna Oznámení Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - ul. Nad Laurovou č.p. 1983, 1180, 2077, 2832, 2149, 2647, 2301/11, ul. Na Loužku č.p. 2301/10 28. 05. 2024 13. 06. 2024
Odbor ekonomický Doručení písemnosti Veřejnou vyhláškou Oznámení veřejnou vyhláškou -S 35893/21, KPZ 127/24 - Grundza Robert MC05 127140/2024 28. 05. 2024 14. 06. 2024
Odbor Kancelář tajemníka Výběrová řízení na volná pracovní místa Výběrové řízení č. 40/2024 - referent/ka přestupků v silniční dopravě. MC05 127257/2024 28. 05. 2024 14. 06. 2024
Podatelna a výpravna Oznámení Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - Renoirova 1017/1, Pražského 38 27. 05. 2024 19. 06. 2024
Stáhnout RSS Na stránce: