Stáhnout RSS Na stránce:
Odbor Kategorie Název Číslo jednací Vyvěšeno Sejmout
Odbor ekonomický Doručení písemnosti Veřejnou vyhláškou Veřejná vyhláška - S 3762/2023 Buchta Milan MC05 263155/2023 08. 12. 2023 27. 12. 2023
Podatelna a výpravna Dražební vyhláška Oznámení o odročení dražby movité věci č.j. 147 EX 15/23-77 Odes. 147EX 15/23-77 08. 12. 2023 08. 01. 2024
Oddělení personální a mzdové Výběrová řízení na volná pracovní místa Výběrové řízení č. 89/2023 - referent/ka povolování staveb. MC05 263281/2023 07. 12. 2023 15. 01. 2024
Oddělení personální a mzdové Výběrová řízení na volná pracovní místa Výběrové řízení č.88/2023 - referent/ka správy dopravy v klidu. MC05 263109/2023 07. 12. 2023 22. 12. 2023
Odbor stavební úřad Oznámení MC05 260611-2023-OSU-46034-2020-Šev-Sm.p.584 Oznámení zahájení územního řízení - Soubor Smíchov, MC05 260611/2023 07. 12. 2023 27. 12. 2023
Odbor stavební úřad Oznámení MC05 260671-2023-OSU-28065-2023-Kad-Sm.2259 Oznámení zahájení řízení - Přístavba výtahové šachty, Pod Barvířkou 14.Praha 5. MC05 260671/2023 07. 12. 2023 27. 12. 2023
Odbor správy majetku Odbor správy majetku Záměr č. 80/2023 - Plzeňská 442/209 07. 12. 2023 15. 01. 2024
Odbor stavební úřad Oznámení MC05 260733-2023-OSU-60178-2023-HAV-Koš.p.49-6 Oznámení zahájení řízení -revitalizace a zřízení parkovacích stání- Pod školou a Musílkova. MC05 260733/2023 07. 12. 2023 27. 12. 2023
Odbor správy majetku Odbor správy majetku ZÁMĚR číslo: 79 / 2023 - pronájem pozemku 07. 12. 2023 27. 12. 2023
Odbor správy majetku Odbor správy majetku ZÁMĚR číslo: 78 / 2023 - pronájem pozemku 07. 12. 2023 27. 12. 2023
Odbor správy majetku Odbor správy majetku ZÁMĚR číslo: 78 / 2023 - pronájem pozemku 07. 12. 2023 27. 12. 2023
Odbor správy majetku Odbor správy majetku ZÁMĚR číslo: 78 / 2023 - pronájem pozemku 07. 12. 2023 27. 12. 2023
Odbor správy majetku Odbor správy majetku ZÁMĚR číslo: 77 / 2023 - pronájem pozemku 07. 12. 2023 27. 12. 2023
Odbor správy majetku Odbor správy majetku ZÁMĚR číslo: 76 / 2023 - pronájem pozemku 07. 12. 2023 27. 12. 2023
Odbor ochrany životního prostředí Dotační program – granty Program na podporu projektů ke zlepšení stavu životního prostředí hl. m. Prahy pro rok 2024 Odes. MHMP 2502942/2023 06. 12. 2023 12. 01. 2024
Oddělení personální a mzdové Výběrová řízení na volná pracovní místa Výběrové řízení č. 87/2023 - investiční referent/ka MC05 262345/2023 06. 12. 2023 10. 01. 2024
Oddělení personální a mzdové Výběrová řízení na volná pracovní místa Výběrové řízení č. 86/2023 - vedoucí Odboru přípravy a realizace investic MC05 262333/2023 06. 12. 2023 10. 01. 2024
Oddělení personální a mzdové Výběrová řízení na volná pracovní místa Výběrové řízení č. 85/2023 - sociální pracovník/pracovnice MC05 262326/2023 06. 12. 2023 05. 01. 2024
Oddělení personální a mzdové Výběrová řízení na volná pracovní místa Výběrové řízení č. 84/2023 - referent/ka využití nemovitostí MC05 262318/2023 06. 12. 2023 05. 01. 2024
Podatelna a výpravna Oznámení Královehradecký kraj - č.j. KUKHK-38970/DS/2023-2 - Usnesení o ustanovení opatrovníka (Kučerová) Odes. KUKHK–38970/DS/2023-2 05. 12. 2023 20. 12. 2023
Odbor ekonomický Doručení písemnosti Veřejnou vyhláškou Oznámení veřejnou vyhláškou S 9267/2022 KPZ 249/2023 Kadlec Vojtěch MC05 260782/2023 05. 12. 2023 22. 12. 2023
Podatelna a výpravna Oznámení o možnosti převzít písemnost VV-doručení Povolení prodeje ve VD - Škoda Favorit SPZ, AY 98-58 - Antonín Kriml Odes. P13-74429/2023 04. 12. 2023 19. 12. 2023
Odbor stavební úřad Oznámení MC05 258175-2023-OSU-64652-2023-Kad-Sm.2261 Oznámení o zahájení řízení - Přístavba garáží, Holečkova 2261/50, 150 00 Praha 5 . MC05 258175/2023 04. 12. 2023 20. 12. 2023
Odbor ekonomický Odbor ekonomický Návrh rozpočtu na rok 2024 01. 12. 2023 20. 12. 2023
Odbor dopravy Opatření obecné povahy OOP - Starokošířská MC05 257673/2023 01. 12. 2023 18. 12. 2023
Stáhnout RSS Na stránce: